StocKey® RFID

  • Inteligentna szafa magazynowa StocKey® RFID najlepszym sposobem zapewnienia kontroli i ewidencji w czasie rzeczywistym kosztownych produktów chirurgicznych.
  • Rozwiązanie dla bezpiecznego dostępu do kontroli dostaw chirurgicznych przy użyciu RFID.
  • Automatyzacja kluczowych zadań zarządzania zasobami  w bardzo złożonych środowiskach, w tym zarządzanie zapasami (zapasy, partia, data przydatności), przydzielanie pacjentom, pobieranie danych i uzupełnianie zamówień.
  • Technologia skoncentrowana na opiece klinicznej w środowiskach wysoko wyspecjalizowanych.
  • Gromadzenie dane o dostępności, zużytych materiałach i  narzędziach chirurgicznych, w celu optymalizacji poziomu zapasów i redukcji kosztów.
  • Zalety: redukcja kosztów kontroli ważności produktów, inwentaryzacja bez dodatkowego obciążenia pracą, pełna identyfikowalność ruchów magazynowych dla każdego użytkownika.
Podane dane mają charakter poglądowy. KONKRET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz parametrów technicznych w oferowanych produktach.