Łóżka

Bogata oferta łóżek szpitalnych m.in. łóżka do intensywnej terapii z wagą i przechyłami bocznymi, łóżka specjalistyczne z przechyłami i bariatryczne, łóżka elektryczne uniwersalne, łóżka uniwersalne, łóżka do opieki długoterminowej, łóżka dziecięce.