Dostawa sprzętu Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach

wtorek, 23 październik 2018 16:44

Dostarczyliśmy wyposażenie na Oddział Ortopedii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach.

Między innymi: lampa zabiegowa, stół zabiegowy, meble medyczne, wózko-wanna.